Ko tvrdi da se ljudi ne menjaju, nije u pravu. Menjaju se ljudi, okruženje, veze, svet, mikro i makrokosmos svake pojedinačne individue. Na ličnom primeru ću pokazati šta je sve ostalo u odnosu na...

More